<span id="tzz1r"></span>
<strike id="tzz1r"><dl id="tzz1r"><ruby id="tzz1r"></ruby></dl></strike>
<th id="tzz1r"><noframes id="tzz1r"><strike id="tzz1r"><dl id="tzz1r"><del id="tzz1r"></del></dl></strike>
<strike id="tzz1r"></strike>
<span id="tzz1r"><dl id="tzz1r"></dl></span>
<strike id="tzz1r"></strike>
<strike id="tzz1r"><dl id="tzz1r"><ruby id="tzz1r"></ruby></dl></strike>
<strike id="tzz1r"></strike>
<strike id="tzz1r"></strike><strike id="tzz1r"><dl id="tzz1r"><del id="tzz1r"></del></dl></strike>
<span id="tzz1r"><dl id="tzz1r"></dl></span><span id="tzz1r"><dl id="tzz1r"></dl></span>
<strike id="tzz1r"></strike><strike id="tzz1r"><dl id="tzz1r"><del id="tzz1r"></del></dl></strike><strike id="tzz1r"></strike>
<strike id="tzz1r"><i id="tzz1r"></i></strike>

Wybierz swoj? lokalizacj?

Sprawiamy, ?e to, co wa?ne, dzia?a.*
 • Sprawiamy, ?e to co wa?ne dzia?a.*

  *Energia jest fundamentaln? cz??ci? naszego ?wiata. Dlatego te? jeste?my zaanga?owani w popraw? jako?ci ?ycia ludzi i ?rodowiska naturalnego poprzez niezawodne, wydajne i bezpieczne technologie zarz?dzania energi?. Poniewa? jest to naprawd? wa?ne. A my jeste?my tu po to, aby upewni? si?, ?e to co wa?ne dzia?a.
  Zobacz jak

Wszystko, czego do?wiadczamy we wspó?czesnym ?wiecie, jest mo?liwe dzi?ki zasilaniu energi? elektryczn?.

Samoloty. Szpitale. Fabryki. Centra przetwarzania danych. Pojazdy. Sie? elektryczna. Codziennie, na ca?ym ?wiecie, ludzie polegaj? na technologii, transporcie, energii i infrastrukturze aby ?y?, pracowa? i rozwija? si?. Tymczasem firmy, które dostarczaj? te us?ugi i produkty polegaj? na nas, aby pomaga? w rozwi?zywaniu najtrudniejszych problemów zwi?zanych z zarz?dzaniem energi? elektryczn?, hydrauliczn? i mechaniczn? na naszej planecie. Poniewa? nigdy nie tracimy z oczu tego, co wa?ne. A naszym zadaniem jest upewni? si?, ?e to wszystko dzia?a.
 • Prowadz?c do celu

  Dowiedz si? jak poprawiamy jako?? ?ycia i ?rodowiska dzi?ki niezawodnym, skutecznym, bezpiecznym i zrównowa?onym technologiom i us?ugom zarz?dzania energi?.
Notowania na gie?dzie nowojorskiej
ETN
Notowania na gie?dzie nowojorskiej
Sprzeda? w 2019 r. w mld USD
21,4
Sprzeda? w 2019 r. w mld USD
Pracownicy na ca?ym ?wiecie
101 tys.
Pracownicy na ca?ym ?wiecie
 • Prowadz?c do celu

  Dowiedz si? jak poprawiamy jako?? ?ycia i ?rodowiska dzi?ki niezawodnym, skutecznym, bezpiecznym i zrównowa?onym technologiom i us?ugom zarz?dzania energi?.
黄片免费